HAN Hagens

HAN (Arnhem, 1950) is autodidact en schildert vooral met zijn gevoel. Het accent ligt op de ogen. Deze worden bij aanvang al even aangelicht om binding met het schilderij te krijgen. Het werk is pas echt af, als de laatste streken aan de ogen gezet zijn. Het is de opening en afsluiting bij ieder portret. Alle portretten zijn gebaseerd op bestaand fotomateriaal.

Ervaren jaren en levenswijsheid maken dat je als toeschouwer geraakt wordt door de intensiteit van de karakters, hoe jong de geportretteerde soms ook is. Dit gevoel wordt versterkt door warm kleurgebruik, de keuze van de personages en de losse, soms zelfs wat nonchalante stijl van werken.

Han verliest zich in olieverf, telkens weer. En koestert de verwondering dat hij in staat is om toeschouwers daadwerkelijk te ontroeren met zijn werk.