Knuffel kleuter

In een huis van leem en gehakt stro bedelt een kleuter om een knuffel. Zanskar.

Biddende vrouw

Tijdens de initiatie van de vrede van het hart, de Kalachakra, die de dalai lama geeft in de vallei van de Kinnaur, eert deze vrouw door te bidden haar spirituele meester.

Lachende novicen

Tot hun 20e studeren de kinderen onder strenge discipline in een klooster. Dit belet ze niet om blijk te geven van een ongewone levensvreugde en zielskracht. Kloosterbeloften worden pas op 20 jarige leeftijd afgelegd.

Verlegen

Jongetje in de afgelegen Tibetaanse Khamvallei ziet voor het eerst een camera.

Dilgo Khyentse Rinpoche

In 1985, na dertig jaar ballingschap in India, onthalen twee musicerende monniken, gyaling-spelers, Dilgo Khyentse Rinpoche bij zijn terugkeer in de ruïnes van het klooster van Shechen in Oost Tibet.

Jonge monnik

Een jonge monnik uit Bhutan in de dzong van Tongsa.

Pelgrim

Aangekomen in Lhasa bidt een jonge monnik uit Changtang vurig voor de gewijde Jokhang tempel; zijn pelgrimstocht over stoffige wegen, waarbij hij zich voortdurend op de grond uitstrekte, heeft twee jaar geduurd.

Monnik

Een monnik uit Bhutan oefent zich in het mediteren in de van hout opgetrokken school in het klooster van Tongsa.