Knuffel kleuter

In een huis van leem en gehakt stro bedelt een kleuter om een knuffel. Zanskar.

Biddende vrouw

Tijdens de initiatie van de vrede van het hart, de Kalachakra, die de dalai lama geeft in de vallei van de Kinnaur, eert deze vrouw door te bidden haar spirituele meester.

Lachende novicen

Tot hun 20e studeren de kinderen onder strenge discipline in een klooster. Dit belet ze niet om blijk te geven van een ongewone levensvreugde en zielskracht. Kloosterbeloften worden pas op 20 jarige leeftijd afgelegd.